Menu Close Menu
یادداشت

در دلِ دوست به هر حیله رهی باید کرد

در دلِ دوست به هر حیله رهی باید کرد

این اسطوره ،امروز بدست رونالدو شکستته نمی شود که شکستنی نیست بلکه زمانی شکست که از برگزاری یک بازی تشریفاتی خداحافظی برای او از تیم ملی هم دریغ شد و حال چگونه باید باور کرد اشک بهاری این نوبهاران خجسته را که  در رسیدن به آمالِ صندوق ،بر سرِ شکسته قهرمان زاری می کنند؟!

مالک رضایی:

 

گویا استهزای توام با توهین یک مجری ناشی و کار نابلد صدا و سیما در مورد علی دایی و گلهای ارزشمند او در تیم ملی، بهانه و ابزار خوبی هم  به دست هنگامه جویانِ هنگامه ی اسفند داده است که از سرِ شکسته و طحال پاره پاره ی او نمدی  بر کلاه خود بدوزند و با توجه به محبوبیت وی، آن درِ بسته ، به مفتاحِ دعا بگشایند، نامه ی تسلیت و تعزیتِ قهرمان بنویسند تا همه مغبچگان ،زلف ،دوتا بگشایند....
  گویی برخی از این سینه چاکانِ امروز ، فراموش کرده اند که اگر سرِ این قهرمان در مصاف با تیمی عربی شکسته شد و طحالش در رویارویی با تیم ژاپن پاره شد ،قلبش سالها پیش بدست کسانی شکسته شد که تمام کاسه و کوزه ناکامی های تیم ملی را در مصاف جام جهانی 2006  با مکزیک ،پرتغال و ... بر سر او شکستند و چشم در چشم قهرمان، به کادر فنی و مسئولین ارنج تیم در میان هیجانات کاذبی که دور و برشان را گرفته بود با جمله ای تحقیر آمیز و مهرورزانه  فرمودند :
"... دور اسم این آقا را در تیم ملی خط بکشید ،دیگر جایی در تیم ملی ندارد ."
آری 
این اسطوره ،امروز بدست رونالدو شکستته نمی شود که شکستنی نیست بلکه زمانی شکست که از برگزاری یک بازی تشریفاتی خداحافظی برای او از تیم ملی هم دریغ شد و حال چگونه باید باور کرد اشک بهاری این نوبهاران خجسته را که  در رسیدن به آمالِ صندوق ،بر سرِ شکسته قهرمان زاری می کنند؟!
حساب کردن رویِ حافظه های ضعیف هم حدی دارد .
کو آن بازی و کجا آن سر ،شکست ؟!! و این خبر چه دیر بر دل آنها نشست؟! 
که امروز در دلِ دوست، به هر حیله ،می خواهند رهی پیدا کنند و به هر گل او در تیم ملی،بایرن مونیخ ،هرتا برلین ،آرمینیا بیلفیلد و  ...با تصاویر سر شکسته وی شعری می سرایند و ترانه ای می خوانند و بیتی می گویند؟!
 الحق که سرود مجلسشان، امروز ،فلک به رقص آرد چرا که شعر شیرین سخنشان ،ترانه ماست و بدین شعر تر و شیرین که اکنون  همی گویند از "شهریار" عجب دارم که سر تا پای اینان را چرا در زر نمی گیرد ؟!!

 

اما شعر اصیل همان است که حافظ شیرین سخن در بیت الغزلی از ابیات معرفت خود گفت.
درِ میخانه ببستند ،خدایا مپسند 
که درِ خانه ی تزویر و ریا بگشایند .

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/ 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران