Menu Close Menu

قرارداد ۲۵ ساله چین در یک نگاه

قرارداد 25 ساله چین در یک نگاه

دنیا به سمت اتحادیه به پیش می رود و برخی از کشورها و افراد همچنان در مقابل هویت جمعی و اجتماعی و انسانی بر طبل هویت فردی و قومی می‌کوبند از جمله ترامپ سرمایه دار پس از به قدرت رسیدن از اتحادیه ها و حتی خروج از سازمان ملل پیش رفت و سیاست توافق با من را اجرایی کرد. در نهایت این تفکر نتوانست بیش از چهار سال دوام بیاورد کل دنیا بر علیه ترامپ فعال بودند و شکست خورد و از چرخه سیاست بین الملل خارج شد. حتی در ایران احمدی نژاد هم چنین رویکردی را انتخاب کرد نهایتا دور دوم ریاست جمهوری را همگان می دانند چگونه آغاز و به پایان رساند.

سی روز آنلاین/ حسین بشیری گیوی:

یک/ دنیا به سمت اتحادیه به پیش می رود و برخی از کشورها و افراد همچنان در مقابل هویت جمعی و اجتماعی و انسانی بر طبل هویت فردی و قومی می‌کوبند از جمله ترامپ سرمایه دار پس از به قدرت رسیدن از اتحادیه ها و حتی خروج از سازمان ملل پیش رفت و سیاست توافق با من را اجرایی کرد. در نهایت این تفکر نتوانست بیش از چهار سال دوام بیاورد کل دنیا بر علیه ترامپ فعال بودند و شکست خورد و از چرخه سیاست بین الملل خارج شد. حتی در ایران احمدی نژاد هم چنین رویکردی را انتخاب کرد نهایتا دور دوم ریاست جمهوری را همگان می دانند چگونه آغاز و به پایان رساند.

دو/ چین با تمامی سر و صداهایی که در دنیا به راه انداخته فاقد فلسفه لازم برای ادامه روند تکامل سرمایه داری یا گذار از مرحله سرمایه داری است. اگر چین به عنوان یک کشور سرمایه داری و بر مبنای سرمایه می خواهد از آمریکا پیشی گیرد با رویکرد مائوئیستی در منافات است یا حداقل به اندیشه کاپیتالیستی معتقد نیست. اگر چین بر مبنای فلسفه مائوئیستی یا فرامائویستی می خواهد مرحله جدیدی را بر مبنای کمون آغاز کند نشانه هایش وجود ندارد و بر مبنای سرمایه حرکت می کند و این تناقض نهایتا چین را متلاشی خواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران در شرایط توافق دو جانبه با چین امضا کرده که در زیر تیغ تحریم های بین المللی و آمریکا قرار گرفته است تحریم هایی که از 40 سال پیش بوده در زمان احمدی نژاد و باراک حسین اوباما به مداری بالاتر رفت و در زمان ترامپ به اوج خود رسید. حال جمهوری اسلامی ایران را به کنار بگذارید چین چگونه می خواهد تحریم های بین المللی و آمریکا را دور بزند این را باید  موافقین داخلی توافق با چین تا مهاجرانی لندن نشین پاسخ دهد.

در شرایطی که دنیا به سمت اتحادیه های بین المللی پیش می رود توافق دو جانبه همان رویکرد ترامپی است که نتیجه آن از قبل مشخص و معین است. اگر توافق هم امضا شود بر روی کاغذ خواهد ماند و یا در بهترین شرایط در بخشی از معادن و بنادر اندک زمانی نیروی انسانی چینی مشغول فعالیت خواهد شد.

در هر روی نه چین می تواند مرحله گذار از سرمایه‌داری یا انتقال در مرحله سرمایه داری را انجام دهد و نه اینکه چین می تواند در مقابل تحریم ها بایستد این سراب برای امضا کنندگان خارجی و داخلی شعاری بیش نخواهد بود. بلوک های قدرت منطقه ای و بین المللی در دنیا شکل گرفته و تاثیرگذار  هستند.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران