Menu Close Menu
چرا محمدرضا سرداری بر ضرورت شکل‌گیری «شورای مقتدر» تاکید دارد؟

دیالکتیکِ شیخ شورا

دیالکتیکِ شیخ شورا

احترام و منزلت اجتماعی شیخ شورا، پشتوانه‌ای قدرتمند برای تغییر در وضعیت نامساعد فعلی است. فضایی که در آن بزرگان و نخبگان شهری تخریب می‌شوند و ریختن حرمت‌ها و استفاده ناصحیح  از قدرت و تغییرات مدام جهت‌گیری‌ها نشان از سقوط شهر به ورطه ورشستگی اجتماعی-فرهنگی است به پایان خط رسیده است و سرداری پرچمدار گفتمانی است که عبور از این سختی‌ها و بازگشت به سمت شایسته‌سالاری، احترام، تعامل و «شورای مقتدر» را هدف خود قرار داده است.

 

سی روز آنلاین/ گروه جامعه:

شعاع اقبال بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین و اقشار مختلف به شیخ شورا هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. آنچه به قدرتمندتر شدن هسته اصلی حامیان سرداری انجامیده است، حلقه نخبگان و جوانان در حول شعار «شورای مقتدری» است که بیش از پیش به عنوان نیاز اصلی شهر اردبیل مطرح شده است. هدفی که التیامی بر درد مزمنی خواهدبود که در چند سال آخر به پاشنه آشیل پارلمان محلی تبدیل شده است.

 

سرداری چهره شناخته شده و مورد احترام برای شهروندان اردبیل است. ارادت خیل عظیم شهروندان به شیخ شورا را می‌توان در جای جای شهر به نظاره نشست. صمیمتِ احترام و ارادت در برخورد چهره به چهره شهروندان با سرداری حاکی از نفوذ نماد اقتدار و بزرگ‌منشی شورا در آحاد مردمی است که هنوز هم به آینده شهر خود و بازگشت عقلانیت و تعامل به مدیریت شهری امیدوارند.

 

 در مواقع بحرانی و زمانی که مشکلات پیچیده‌تر از آن به نظر می‌رسند که به راحتی قابل حل و فصل باشند، ورود افراد باتجربه و پخته سیاسی-اجتماعی چاره کار به نظر می‌رسد؛ چرا که افراد صاحب‌نام و ریشه‌دار و شناخته شده‌ای چون سرداری قطعا در برخی مسائل کارآزموده تر از افراد تازه وارد عمل خواهند کرد و زمینه را برای فعالیت موثر و معطوف به هدف جوانترها فراهم خواهند کرد و از انحراف اهداف مورد انتظار جلوگیری کرده و شورا از از حاشیه مدیریت شهری به متن آن برخواهند گرداند. تنها در این فضاست که شور و شعور جوانی نیز خواهد توانست به جای بازیچه قرار گرفتن، در خدمت توسعه شهر قرار گیرد.

 

ورود به عرصه انتخابات شورای ششم، علیرغم موقعیت تنزل یافته شورا، ادارک زمان توسط حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا سرداری را نشان می‌دهد. ورود آگاهانه در یک فضایی که هزینه‌های معنوی احتمالی‌اش برای یک شخصیت شناخته شده و صاحب نام بسیار بیشتر از آورده‌هایش به نظر می‌رسد تنها از کسانی برمی‌آید که تمام توجه و بینش اجتماعی‌شان متوجه کهن شهر اردبیل و شهروندانی است که زندگی در یک فضای انسانی‌تر و توسعه‌یافته‌تر حق شهروندی آنهاست.

 

احترام و منزلت اجتماعی شیخ شورا، پشتوانه‌ای قدرتمند برای تغییر در وضعیت نامساعد فعلی است. فضایی که در آن بزرگان و نخبگان شهری تخریب می‌شوند و ریختن حرمت‌ها و استفاده ناصحیح  از قدرت و تغییرات مدام جهت‌گیری‌ها نشان از سقوط شهر به ورطه ورشستگی اجتماعی-فرهنگی است به پایان خط رسیده است و سرداری پرچمدار گفتمانی است که عبور از این سختی‌ها و بازگشت به سمت شایسته‌سالاری، احترام، تعامل و «شورای مقتدر» را هدف خود قرار داده است.

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/ 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران